Inkontinens

Problemer med ufrivillige dryp?

Ufrivillige dryp kan ramme mænd og kvinder i alle aldre. Det er især kvinder, der oplever ufrivillige dryp, og generne opstår oftest som følge af eksempelvis fødsler, operationer eller sygdomme, der kan påvirke muskulaturen, som man bruger til at holde på vandet. En undersøgelse fra 2016, baseret på svar fra 1088 kvinder viste, at fire ud af fem danske mødre rammes af en form for inkontinens, og at problemer med ufrivillige dryp faktisk afholder mange kvinder fra at leve et normalt og aktivt liv. Desværre er det de færreste kvinder, der taler med andre om problemet. Det er ærgerligt, for det første skridt mod et liv uden ufrivillige dryp er at bryde tabuet.

Ganske få er klar over, hvilke muligheder der findes for at blive de ufrivillige dryp kvit. Knibeøvelser er den mest effektive form for bækkenbundstræning. Desværre oplever mange, at det er svært at aktivere og træne bækkenbundsmuskulaturen korrekt med knibeøvelser. Elektrisk Muskel Stimulation – EMS – er en behandlingsmetode, hvor du ved hjælp af milde elektriske impulser, automatisk får trænet de rigtige muskler. Bækkenbundstrænere der benytter EMS vil være velegnet, fordi de hjælper med at aktivere bækkenmusklerne, så man efterfølgende kan træne videre ved egen hjælp. I nogle svære tilfælde kan en operation dog være nødvendig.

EMS Bækkenbunds-workout

Hvorfor bruge en bækkenbundstræner med EMS?

Knibeøvelser er den bedste form for bækkenbundstræning, men hvis din bækkenmuskulatur er svækket på grund af fødsel eller manglende træning, kan du have brug for lidt hjælp. En bækkenbundstræner med EMS (elektrisk muskelstimulation) træner automatisk bækkenmuskulaturen og forebygger dermed lækage og inkontinens.

Læs videre “EMS Bækkenbunds-workout”

Din bækkenbundstræner

Find den, der passer bedst til dig

MediGroup forhandler to typer bækkenbundstrænere; Perfect PFE og iTouchSure. Begge trænere er CE-mærket, klinisk efterprøvet og godkendt som medicinsk udstyr efter klasse IIa.  Læs videre “Din bækkenbundstræner”