Inkontinens hos kvinder

Om inkontinens og ufrivillige dryp

Inkontinens og ufrivillige dryp handler om manglende evne til at holde på vandet mellem toiletbesøg. Der kan være mange årsager til, at man har denne lidelse, og der findes forskellige variationer af lidelsen – lige fra små ufrivillige dryp til, at blæren tømmer sig selv fuldstændigt. Alt for mange kvinder søger ikke behandling, fordi de tror, at inkontinens er en naturlig følge af graviditet, sygdom eller alderdom, som de bliver nødt til at leve med. Det betyder, at 400.000 danske kvinder døjer med en hvis grad af inkontinens. Heldigvis er der forskellige måder at komme ufrivillige dryp til livs på. Her på siden kan du blive klogere på, hvordan du kan afhjælpe og undgå inkontinens for fremtiden.

Stressinkontinens er den mest udbredte form for inkontinens blandt kvinder og kommer til udtryk ved, at man ikke kan holde på vandet ved fysisk aktivitet. Symptomerne kan komme ved grin, host, nys og fysisk aktivitet. Den hyppigste årsag til stressinkontinens er skader i bækkenbunden som følge af graviditet og fødsel. Overvægt, kronisk bronkitis eller andre fysisk udfordrende tilstande kan dog også medvirke til, at vævet i urinrøret svækkes. Behandlingen kan ske gennem knibeøvelser, EMS bækkenbundstræning, medicinsk behandling eller kirurgi.

Trangsinkontinens ses ved pludselig vandladningstrang. Man kan ikke finde toilettet hurtigt nok og har svært ved at nå det, før vandladningen starter. Denne form for inkontinens optræder hyppigst hos ældre kvinder. Årsagerne kan bl.a. være sarte slimhinder på grund af hormonmangel (østrogen), blærebetændelse, brug af vanddrivende medicin og urinvejssygdomme i urinvejene eller i den del af nervesystemet, der kontrollerer urinvejene og blærefunktionen. Behandlingen er medicinsk og går ud på at afslappe blæren, så vandladningstrangen mindskes og bedre kan styres.

Blandingsinkontinens er en blanding af stress– og tranginkontinens. Behandlingen målrettes det eller de symptomer, som er mest dominerende.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du bliver inkontinensen kvit, bør du konsultere din læge. Lægen kan også hjælpe dig med om der er et eventuelt tilskud at hente ved køb af bækkenbundstræner.